دستورالعمل بین المللی گردشگری سلامت در دوران کرونا

ایران مقصد گردشگری پزشکی بیماران افغانستانی

بازگشایی خدمات گردشگری پزشکی در ترکیه

آینده گردشگری پزشکی / کشورهای اروپایی به دنبال راه‌اندازی گردشگری

همکاری استراتژیک تموس با IAG

توقف فعالیت گردشگری پزشکی در مالزی

اردن در تلاش برای راه‌اندازی گردشگری سلامت

وضعیت قوانین ورود به کشورهای مختلف در زمان کرونا

منطقه پایلوت برای گردشگری پزشکی در چین افتتاح می شود

گردشگری سلامت هند در خطر ضرر ۳ میلیارد دلاری