لیست آزمایشگاه های غرب تهران

آزمایشگاه های غرب تهران

لیستی از بهترین آزمایشگاه های غرب تهران


آزمایشگاه ارگ

 • فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی در منطقه ۵
 • تلفن: ۴۴۹۷۲۰۱۸ – ۴۴۰۰۶۵۷۳(۰۲۱)
 • آدرس: تهران – بزرگراه شهید ستاری – بلوار فردوس شرق – بین خیابان وفاآذر و علی حسینی – ساختمان پزشکان رازی
 • وبسایت: arg-lab.ir

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بزرگمهر

 • فعالیت: آزمایشگاه تشخیص پزشکی در منطقه ۲۲
 • تلفن: ۴۴۷۲۶۲۱۱ (۰۲۱)
 • آدرس: تهران،شهرک گلستان،میدان ساحل، ابتدای بلوار علامه قزوینی، خیابان نور، خیابان قمر
 • وبسایت: bozorgmehr-lab.ir

آزمایشگاه ژنتیک جام

 • فعالیت: آزمایشگاه ژنتیک در غرب تهران
 • تلفن: ۴۴۹۷۲۰۱۸ – ۴۴۰۰۶۵۷۳(۰۲۱)
 • آدرس: تهران – بزرگراه شهید ستاری – بلوار فردوس شرق – بین خیابان وفاآذر و علی حسینی – ساختمان پزشکان رازی
 • وبسایت: jamgenlab.ir

آزمایشگاه پارسه

 • فعالیت: آزمایشگاه
 • تلفن: ۵- ۴۴۲۸۷۶۳۲
 • وبسایت: parsehlab.com

آزمایشگاه پژوهش

 • فعالیت: آزمایشگاهِ
 • تلفن: ۴۴۶۷۱۰۱۸
 • وبسایت: pajouheshlab.com