تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران به مدارس می‌رود

تجهیز آزمایشگاه مدارس به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سورنا ستاری…

سیر تحول نمایشگاه تجهیزات پزشکی با رویکرد تولیدی، صنعتی و خدماتی

اخبار تجهیزات پزشکی مدیر نمایشگاه‌های داخلی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان‌ گفت: نمایشگاه تجهیزات پزشکی و…

حذف ویزای ورود به کشور اکراین جهت سهولت گردشگری سلامت

براساس مقاله ای در Interfax-Ukraine ، در سال ۲۰۱۹ ، بیماران اوکراین هنوز مسافرت به خارج…

مشاوره بهداشت و مشاوره در مورد ویروس کرونا

برای به روزترین پاسخ به وضعیت ، Towergate Health & Protection Tower به مشتریان توصیه می…

نمایشگاه ایران هلث

نمایشگاه ایران هلث هرساله در خردادماه در شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد.  نمایشگاه ایران هلث نمایشگاه…