نانوذرات کلسیم می‌تواند از مقاومت سرطان جلوگیری کند

شیمی درمانی یکی از بهترین روش های درمانی ما در برابر سرطان است. اما این ناامیدکننده…