گروه قلب و عروق “ابوت” می خواهند پوشش دستگاه قلب را تغییر دهند

ماه گذشته ، CMS موافقت كرد كه پوشش دستگاه كمك بطنی و دستگاه قلب مصنوعی را…

پروتزهای ارتوپدی

چشم انداز رقابتی بازار جهانی پروتز ارتوپدی با حضور فروشندگان کلیدی و برجسته که سهم قابل…

بازار تجهیزات دیالیز

بررسی بازار تجهیزات دیالیز در جهان از 2015-2019 بزرگترین و سریعترین بازار در حال رشد دستگاه…

مقصدهای گردشگری سلامت

مقصدهای گردشگری سلامت در آسیا و خاورمیانه پکیج‌های مقصدهای گردشگری سلامت در توریسم سلامت آسیا یک…

نمایشگاه ایران هلث

نمایشگاه ایران هلث هرساله در خردادماه در شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد.  نمایشگاه ایران هلث نمایشگاه…