مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

در راستای استفاده از توان حداکثری بخش خصوصی در راهنمایی و هدایت تولیدکنندگان در مسیر ارتقاء کیفی تجهیزات پزشکی تولید داخل، تایید صلاحیت افراد فعال متقاضی در حوزه مشاورین تولید تجهیزات پزشکی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی صورت پذیرفت.

دستورالعمل بررسی صلاحیت مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

پیوست ۱ – کاربرگ درخواست گواهینامه صلاحیت مشاوران تولید – نهایی

پیوست ۳ – تعهدنامه مشاوران تولید – نهایی

پیوست ۱ – کاربرگ درخواست گواهینامه صلاحیت مشاوران تولید – نهایی

پیوست ۳ – تعهدنامه مشاوران تولید – نهایی

این افراد دارای صلاحیت فقط مجاز به ارائه مشاوره در دامنه فعالیت اعلام شده می باشند.

نام شرکتنام مشاورحوزه مشاورهشماره تماس
آریا سینا پژوهش زهرا حصاری خدمات سیستم مدیریت کیفیت ۰۲۱-۴۴۲۹۴۱۳۵
سامانه ساز صنایع خراسانمحمدامین کیانی ‏نژادتدوین مستندات فنی و گواهی انطباق محصول (غیر کاشتنی و غیر فعال عمومی، کاشتنی غیر فعال و تجهیزات مراقبت زخم)۰۵۱-۳۵۴۲۵۵۱۷-۱۸ ۰۹۱۵۱۱۷۶۶۰۱
شخص حقیقیمحمدرضا طاعتیخدمات عملیاتی: زیر ساخت‏های تولیدی، رعایت الزامات GMP، تصدیق و صحه‏گذاری فرآیند استریلیزاسیون۰۲۱-۲۲۶۳۰۱۴۶ ۰۹۱۱۱۳۶۴۲۳۵
شخص حقیقیریحانه زمانی‏ کاوهخدمات سیستم مدیریت کیفیت۰۲۱-۷۷۹۹۰۵۲۳ ۰۹۱۲۹۲۷۱۱۳۰ – ۰۹۱۵۵۱۵۲۸۹۶
شخص حقیقیمرجان آزادمنشخدمات سیستم مدیریت کیفیت۰۲۶-۳۴۵۶۶۷۰۹ ۰۹۱۲۵۸۰۸۹۷۲

بامد مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت

One thought on “مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *