تغذیه و سبک زندگی برای تأخیر در یائسگی: راهکارهایی برای حفظ سلامت زنان”

یائسگی یک مرحله طبیعی از زندگی زنان است که با ختم شدن دوران قاعدگی و انقطاع…