کمبود پرستار و بهیار در آسایشگاه کهریزک/ ابتلای ۲۵ سالمند به کرونا

معاون توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک گفت: به دلیل مرخصی برخی از پرسنل آسایشگاه با کمبود نیروی…