گردشگری واکسیناسیون رشد می‌کند

با توجه به افزایش تقاضای واکسیناسیون کووید 19 توسط افرادی که مایل به سفر هستند، کشور…

واکسیناسیون کودکان خود را در دوران کرونا فراموش نکنید

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: در دوران…