طراحی و تولید سامانه‌ کنترل علائم حیاتی بیمار از راه دور

مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در راستای تامین نیاز داخلی، طراحی…

۴۷ دستگاه مانیتور علائم حیاتی به تجهیزات درمانی شهرستان شوشتر افزوده شد

سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت: ۴۷ دستگاه مانیتور پیشرفته کنترل علائم حیاتی (فول پارامتر) به…