دستگاهی برای از بین بردن ویروس کرونا در هوا ساخته شد

محققان در یک شرکت دانش بنیان دستگاهی برای از بین بردن ویروس کرونا در هوا با…