کاهش۶۰۰کالری با۳۰دقیقه استفاده از سونا اکسیژن

محققان یکی از شرکت‌های فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری مازندران…