نظارت بر زخم های عمیق جراحی با بخیه هوشمند

محققان یک بخیه هوشمند توسعه داده‌اند که نیازی به باتری ندارد و به صورت بی‌سیم اطلاعات…