CRISPR، درمانی برای بیماری‌های نادر خونی

داده های جدید اولین آزمایش بالینی ویرایش ژن CRISPR در ایالات متحده نشان می‌دهد که این…