ساخت داروی ترکیبی درمان کرونا توسط ژاپنی‌ها

گروهی از پژوهشگران دانشگاه توکیو بر اساس تازه ترین تحقیقات خود موفق به ساخت داروی ترکیبی…