تاثیر آلودگی هوا بر بروز عارضه در کودکان

آلودگی هوا به عنوان یک مسئله جدی در سطح جهانی شناخته شده است و تأثیرات آن…

CRISPR، درمانی برای بیماری‌های نادر خونی

داده های جدید اولین آزمایش بالینی ویرایش ژن CRISPR در ایالات متحده نشان می‌دهد که این…