رتبه اول اهدای عضو به شهرستان فسا رسید

رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: براساس ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این دانشگاه…