کلینیک زیبایی

کلینیک زیبایی به درمانگاهی گفته می‌شود که با مجوز وزارت بهداشت و پس از دریافت پروانه تخصصی خدمات زیبایی می تواند خدمات و درمان های زیبایی ارائه دهد.

مراجعه به کلینیک زیبایی به شما این اطمینان را می‌دهد که شما زیر نظر پزشک متخصص زیبایی مورد درمان قرار خواهید گرفت و از طرفی گرفتن مجوز برای کلینیک نیاز به شرایط و ضوابطی دارد که در صورتی که یک کلینیک زیبایی دارای مجوز از وزارت بهداشت باشد، شما با خیال راحت اطمینان دارید که تمام نکات بهداشتی در آن باید رعایت شود.

پس بهترین مکان برای درمان زیبایی مراجعه به کلینیک‌های زیبایی دارای مجوز می باشد.

لیست مطالب:

خدمات کلینیک زیبایی

وظایف مسئول فنی کلینیک زیبایی

شرایط و ساختمان کلینیک زیبایی

خدمات کلینیک زیبایی

خدمات مجاز تشخیصی و درمانی کلینیک‌های زیبایی به شرح زیر می‌باشد :

 • تشخیص و درمان بیماری های پوست و مو
 • انجام تکه برداری Biopsy
 • اشعه درمانی با اشعه ماوراء بنفش VBA و UVB
 • الکترولیز ( سوزاندن موهای اضافی )
 • انجام آزمایشات حساسیت پوستی Patch Test
 • لیزر تراپی پوست در صورت داشتن گواهی معتبر
 • پیوند مو
 • انجام آن دسته از جراحی‌های تشخیصی و درمانی پوست که با بی حسی موضعـی انجـام می‌شـود. مانند: Excision Surgery ضایعات Bcc و Sac یا خال و یا Senile Keratitis
 • انجام کوتر و کرایو ضایعات پوستی

شرایط و وظایف مسئول فنی کلینیک زیبایی 

 • مسئول فنی بایستی متخصص پوست و مو و دارای پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر باشد
 • سرپرستی کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی درمانگاه و مسئولیت رعایت موازین قانونی برعهده مسئول فنی می باشد
 • سرپرستی کلیه امور و نظارت بر انتخاب و به کارگیری پرسنل واجد صلاحیت ، رسیدگی به شکایات ، نظارت بر شئون پزشکی و آئین نامه های انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس مقررات و مقررات مربوطه
 • ارائه آمار ماهانه به تفکیک خدمات تشخیصی و درمانی به دانشگاه مربوطه
 • نظارت بر پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه های درمانی
 • کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی ، ساختمانی ، تأسیساتی و دارویی و ایمنی درمانگاه
 • نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب و ارائه صورت حساب بیمار
 • رسیدگی به شکایات بیماران و پاسخ گویی به آنان و مراجع ذی صلاح ، جلوگیری از انجام خدمات پزشکی غیر مجاز و خارج از وظایف درمانگاه
 • رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پذیرش بیماران اورژانس و فوریت های پزشکی
 • اعلام اسـامی پـزشکان شـاغل و ساعات کار آنان به دانشگاه مربوطه ( پزشکان فاقد پروانه مطب مجاز به فعالیت در درمانگاه نمی باشند) .
 • حضور فیزیکی مسئول فنی در کلیه ساعات فعالیت درمانگاه الزامی است .
 • همکاری با بازرسین دانشگاه و ارائه اطلاعات مورد نیاز به آنان
 • در صورت عدم همکاری ، مسئول فنی مؤسس یک ماه قبل می بایست مراتب را به دانشگـاه اطـلاع داده و شخصی واجد شرایط دیگری را جهت تائید صلاحیت معرفی نماید .– عدم حضور مسئول فنی حداکثر به مدت 3 ماه با معرفی مسئول فنی موقت واجد شرایط بلامانع می باشد .

شرایط ساختمان وتاسیسات کلینیک زیبایی

حداقل واحد های درمانگاه شامل :

 • مدیریت ،حسابداری ،پذیرش ،امور اداری،حداقل 2 اطاق برای معاینات واطاق تکه برداری واعمال جراحی کوچک با دیواره کاشی وکف قابل شستشو،اطاق اشعه درمانی ،اطاق الکترولیزجهت بانوان ،سالن انتظار ،اطاق های استراحت پرسنل ،رختکن ،آبدارخانه ،انبار ،مرکز استرایلیزاسیون
 • مسیرهای رفت وآمد بیماران وکارکنان به نحوی باشد که برخورددررفت وآمد به وجود نیاید
 • ورودی ها برای عبور برانکارد وچرخ بیمار به اندازه کافی وسیع باشد
 • تسهیلات وراه های پلکان به نحو مطلوب پیش بینی شده باشد
 • پله ها وبالکن دارای حفاظ به ارتفاع 75 سانتی متر باشد
 • طول وعرض پله ها مناسب پیش بینی گردد
 • علائم راهنمای بیمار به طور مطلوب پیش بینی ونصب شده باشد
 • مجهز به سیستم اطفاءحریق مورد تائید سازمان های ذی ربط باشد
 • استقرار شبکه برق وتجهیزات برق مطابق مقررات وضوابط ایمنی صورت گیرد
 • انجام تعمیرات ،نگهداری وایمنی درمانگاه با تفویض به کارکنان واجد شرایط وتحت کنترل قرار گیرد
 • پیش بینی برق اضطراری
 • سیستم تهویه به نحوی طراحی و تنظیم شود که در تمام ساعات روز وفصول آسایش بیمار وکارکنان را تامین نماید
 • کلیه ورودی ها ،راهروها،پلکان ومسیرهای رفت وآمد بیمار ،اتاق های مختلف جهت جلوگیری از حوادث وسوانح دارای روشنایی کافی باشد