لیست آزمایشگاه های پاتوبیولوژی تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی چیست و لیست آزمایشگاه های پاتوبیولوژی تهران

پاتوبیولوژی

پاتوبیولوژی شاخه ای از پاتولوژی می باشد که بیشتر بر جنبه های بیولوژیک تاکید می کند. این کلمه از دو بخش پاتو (Patho) و بیولوژی (Biology) ساخته شده است. پاتو به معنی آسیب و بیولوژی به معنی زیست شناسی می باشد لذا رشته پاتوبیولوژی یک رشته آسیب زیست شناختی است که بر جنبه های زیست شناسی تاکید بیشتری دارد. هدف از این رشته،‌ شناخت اساسی بیولوژی بیماری و سپس درمان آن است، به ویژه تغییراتی که در بافت های بدن و اندام ها پس از ابتلا به بیماری ایجاد می شوند.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

به آزمایشگاهی گفته می شود که هم می‌تواند بررسی های پاتولوژی را انجام دهد؛ یعنی نمونه هایی که از بافت بدن برای آزمایشگاه ارسال می‌شوند توسط متخصص پاتولوژی مشاهده و خوانده و گزارش می‌شوند و هم می‌تواند سایر آزمایشات طبی نظیر بیوشیمی و… را انجام دهند.

لیست بهترین آزمایشگاه های پاتوبیولوژی تهران:

.

آزمایشگاه قلهک

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 22600413 -22610513- 22610613
 • وب‌سایت

آزمایشگاه فارابی

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: ندارد
 • وب‌سایت

آزمایشگاه پارس طب

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 88648137 – 88648142
 • وب‌سایت

آزمایشگاه آرامش

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 22139016
 • وب‌سایت

آزمایشگاه پارسه

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 44287632
 • وب‌سایت

آزمایشگاه سپند

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 22802020
 • وب‌سایت

آزمایشگاه شفق

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 88454025
 • وب‌سایت

آزمایشگاه ایران درمان

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 9126194139
 • وب‌سایت

آزمایشگاه پژوهش

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 44666777 – 44671018
 • وب‌سایت

آزمایشگاه ایثار

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 22371474
 • وب‌سایت

آزمایشگاه سهروردی

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 5-88756322
 • وب‌سایت

آزمایشگاه وقرپور

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 9120929195
 • وب‌سایت

آزمایشگاه صوفیا

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: 22039800
 • وب‌سایت

آزمایشگاه نگین

 • نوع فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: ندارد
 • وب‌سایت

بامد مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی