دستورالعمل های حوزه تجهیزات پزشکی

در این صفحه شما می‌توانید دستورالعمل های تجهیزات پزشکی را دانلود کنید.


دستورالعمل اجرایی تخصیص “ساخت ایران”


دستورالعمل اجرايي رتبه بندي شركتهای تجهیزات پزشکی


دستورالعمل تامين برق ايمن در موسسات پزشكی


دستورالعمل تخصیص ارز حمایتی


دستورالعمل تجهیزات پزشکی خانگی


دستورالعمل الزامات عمومی فاکتور و پیش فاکتور تجهیزات پزشکی


دستورالعمل بررسی صلاحیت موسسه‌های صدور گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت وسایل پزشکی در ایران


دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های پخش، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی


دستورالعمل برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی


دستورالعمل ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل دارای گواهی CE


دستورالعمل نهایی ثبت تجهیزات پزشکی


دستورالعمل بازیابی و تعمیرات اساسی تجهیزات پزشکی در موسسات پزشکی


دستورالعمل امحای تجهیزات و ملزومات مصرفی


دستورالعمل امحای کاشتنی‌های ارتوپدی


دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات و ملزومات پزشکی


دستورالعمل تولید قراردادی (داخلی) تجهیزات و ملزومات پزشکی


دستورالعمل تأیید فعالیت ارگان مطلع و نماینده وی در ایران


دستورالعمل تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی با هدف انتقال تکنولوژی


دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی سراسر کشور


دستورالعمل کمیته تشخیص مصادیق تجهیزات پزشکی


این دستورالعمل های تجهیزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی برداشته شده است.