تجهیزات چشم پزشکی

با توجه به ارزش بالای مادی و سرمایه ای تجهیزات پزشکی و تجهیزات چشم پزشکی نقش حیاتی آن در سلامت بیماران ، فرایند خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، کالیبراسیون ، نگهداری ، تعمیر و … این تجهیزات از حساسیت بسیار بالایی در مقایسه با سایر تجهیزات برخوردار است.

با استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته امکـان ارزیـابی بسیار دقیق و کاملی از قسمت اقـدامی چشم فـراهـم می شود. بـرخی از ایـن ارزیابی‌ها عبارتند از:

ارب اسکن (Orbscan) و Pentacam

پاکی متری (Pachymetry)

توپوگرافی (Topography)

کونفو اسکن (Confoscan)

تونومتر غیر تماسی

لنزمتر (Lensmeter)

پریمتری

ویژوکم Visucam

ویسنت امنی Visante Omni

Visante OCT

استتیوس سی تی Stratus OCT

اسلیت لمپ (Slit lamp)

ترابکتوم Trabectome

گلوکوما

دستگاه گلوکما

سیستم تصویربرداری دیجیتال

تخت جراحی متحرک با کارایی بالا برای مراکز جراحی

شبیه ساز آموزش جراحی چشم

لنز تشخیصی

کراتومتر

کراتومترهای ژاوال-شیتز 

کراتومترهای بوش اند لومب 

دستگاه آنالیز سیگنال های حیاتی مرتبط با سیستم بینایی


ارب اسکن (Orbscan) و Pentacam

به وسیله این دستگاه ، توپوگرافی قرنیه یعنی ساخـتمان کـلی قـرنـیـه شـامل قدرت سطحی ، ضـخـامت و شکل قسمت جلوئی و خلفی آن مشخص می شود. این روش یکی از تکنیک هایی است که می تواند قسمت خلفی قرنیه را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.

Orbscan

پاکی متری (Pachymetry)

پاکی‌متری روشی است که در آن با استفاده از امواج مافوق صوت ضخامت قرنیه اندازه گرفته می شود. پاکی‌متری یک اقدام اساسی و اصلی قبل از انجام جراحی های عیوب انکساری مانند لیزیک است ، زیرا در این قبیل جراحی ها قسمتی از بافت قرنیه برداشته می شود. 

با این وسـیـله ضخامت قرنیه در مرکز و 8 نقطه اندازه گیری می شود. یکی از کاربردهای پاکی‌متری ، بررسی پیش از عمل لیزیک است. با پاکی متری می توان حداکثر ضخامت قابل برداشت توسط لیزر اگزایمر را در جریان عمل لیزیک تخمین زد.

Tomey Pachymeter SP-3000

توپوگرافی (Topography)

در این روش با فرستادن حلقه های نورانی به سطح قرنیه و سپس دریافت بازتاب این حلقه ها و آنالیز اطلاعات دریافت شده و بررسی نقشه توپوگرافی می توان هر اختلالی در قرنیه مانند کراتوکونوس (قوز قرنیه) ، اسکار در قرنیه و همچنین انحنای قرنیه را مشخص کرد. این روش یک اقدام اصلی برای افرادی است که می خواهند تحت عمل جراحی تصحیح عیوب انکساری مانند لیزیک قرار گیرند. همچنین ممکن است در پی گیری پس از عمل در بعضی از افراد نیز مورد نیاز باشد.

توپوگرافی وسیله ای برای بررسی قدرت و شکل قـرنـیـه است. بـه وسیـله تـوپـوگـرافـی بـا تـصـاویری کـه بـه طـریقـه کـامپیـوتری پـردازش شده‌اند می توان قدرت انکساری قرنیه ، وجود و مـقـدار آسـتیـگمـاتـیـسم و مـحـور آن و وجـود آستیگماتـیـسـم نـامـنـظـم بـه خـصوص کراتوکونوس را بررسی کرد. مهمترین کاربرد تـوپـوگـرافـی در بـررسـی قـبل و بـعـد از اعـمـال انکساری نظیر RK ، PRK و LASIK ‌است.

دستگاه تـوپـوگـرافـی حلقـه هـای نـورانی بر سطح قرنیه می‌تاباند که دستگاه کامپیوتر همراه آن از روی بازتاب شکل این حلقه ها به قدرت انکساری قرنیه در نقاط مختلف آن پی می برد. قدرت های مـخـتـلـف سطـح قــرنیـه بـه صـورت رنـگ هـای مختلف طراحی و مشخص می شود که باعث سهولت در تشخیص بیماری های مختلف قرنیه می شود. انجام توپوگرافی قبل از عمل برای آن است که بیماری های مختلف به خصوص اگر آستیگماتیسم نامنظم یا قوز قرنیه وجود داشته باشد تشخیص داده شود.

Topographer

کونفو اسکن (Confoscan)

از این تکنیک می توان برای بررسی قرنیه پیش از اعمال جراحی ، تشخیص زودهنگام کراتوکونوس یا قوز قرنیه ، بررسی سلامت اندوتلیال (داخلی ترین لایه قرنیه) ، تعیین عمق لایه ای از سطح قرنیه که در بعضی از جراحی ها کنارزده می شود و بررسی لایه اپیتلیال (سطحی ترین لایه قرنیه) استفاده کرد.

Corneal Confocal Microscope Confoscan4

تونومتر غیر تماسی

از این وسیله بدون نیاز به بی حسی و رنگ آمیزی قرنیه چشم جهت اندازه گیری فشار چشم استفاده می شود. از آنجا که بیشتر پزشکان برای اندازه گیری فشار چشم از تونومتر تماسی استفاده می کنند و تونومتر تماسی نیاز به بی حسی چشم و رنگ آمیزی قرنیه با فلوئورسئین دارد ، بسیاری از بیماران مانند کودکان و افراد مسن همکاری خوبی ندارند و این امر باعث خطا در اندازه گیری فشار چشم می شود.

ولی در تونومتر غیر تماسی نیازی به بی حسی و رنگ آمیزی قرنیه نیست و به راحتی از آن برای اندازه گیری فشار چشم تمامی بیماران می توان استفاده کرد.

از آنجا که که بالا بودن فشار چشم یا همان آب سیاه پدیده بسیار خطرناکی است و عدم درمان مناسب و به موقع در این زمینه منجر به نابینایی می شود ، توصیه می گردد افراد عادی حداقل سالی یک بار و افراد با سابقه خانوادگی آب سیاه حداقل شش ماه یک بار به بررسی فشار چشم خود بپردازند.

Huvitz HNT-7000 Non Contact Tonometer

لنزمتر (Lensmeter)

لنزمتر (Lensmeter) ، دستگاهی است که به وسیله‌ آن توان ، محور و مقدار منشور یک عدسی تعیین می شود و یکی از وسایل ضروری هر مؤسسه عینک سازی است و در مدل‌های گوناگون یا با نام های تجاری از قبیل:

لنزومتر ، فراکسیونومتر و فوکومتر یافت می شود و در یک تعریف کلی می توان گفت: این گونه لنزمتر های دستی ، دارای حدوداً یک صد و پنجاه قطعه مکانیکی با عملکردها و حساسیت های مختلف و تقریباً دارای پانزده عنصر اپتیکی که شامل عدسی هایی با ضریب شکست های بسیارحساس و آینه‌ انعکاسی ، خط کش مدرج و حدود چهار عدد شیشه‌‌ رتیکول بسیار دقیق باشند و در بعضی از لنزمتر های جدید ، مقدار درصد جذب اشعه‌ی ماوراء بنفش (UV) و عدد آبه‌ (Abbe) عدسی را هم می توان مشاهده کرد.

بعضی از لنزمتر ها اتوماتیک و دیجیتالی (Autolensmeter) هستند و توان عدسی به صورت پرینت (چاپ شده) از دستگاه خارج می شود و از 0/12 الی 30 دیوپتر را می توان اندازه گیری کرد.

در بعضی از لنزمترها ، توان عدسی از داخل و بعضی دیگر از بیرون خوانده می شود. از انواع دیگر این دستگاه ، می توان از لنزمترهای تلویزیونی نام برد که صفحه‌ نمایشگر تعیین محور و توان عدسی از بیرون قابل روِیت است. بعضی دیگر دستی هستند که نوع دستی آن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

Lensmeter

پریمتری

پـریمتـری روشـی جهـت بـررسی میـزان بینـایـی است. انجام این تست به صورت کامپیوتری دارای دقت و سرعت بالایی است و انجام پریمتری در بیماری های مختلف چشم به ویژه در گلوکوم (آب سیاه) و بیماری های عصب اپتیک کمک شایانی می کند.

به کمک روش پریمتری اختلال میدان دید ناشی از بیماری‌های شبکیه ، عصب بینائی و مسیر بینائی داخل جمجمه‌ای را تشخیص داده و پیگیری می‌کنند. باید توجه داشت که این آزمون به پاسخ‌های فرد وابسته است. دو روش اصلی برای پریمتری وجود دارد که به استاتیک و کینتیک معروف است.

در پریمتری استاتیک (ثابت) ، ابتدا یک نور ضعیف را در محلی خاص نشان می‌دهند ، اگر دیده نشد (بدون حرکت دادن محل نور) شدت نور را افزایش می‌دهند تا اینکه فرد آن را ببیند ؛ این را آستانه آن محل می‌گویند. این کار را در نقاط مختلف تکرار کرده و حساسیت نوری نقاط مختلف را با هم مقایسه می‌کنند.

در  پـریمتـری کینتیـک (متحـرک) ، شیء آزمودنی (با اندازه و روشنی ثابت) را در محورهای مختلف از محیط به مرکز میدان دید می‌آورند تا اینکه در هر محور فرد آن را ببیند. این نقاط سر حد بینایی را به هم وصل می‌کنند تا یک ایزوپتر (lsopter) به‌دست آید (در داخل ایزوپتر ، آن هدف را می‌توان دید و در خارج آن خیر.) هر چه ایزوپتر بزرگتر باشد ، میدان دید بهتر است.

هر چه روشنائی شیء آزمون بیشتر باشد و اندازه شیء آزمون بزرگتر باشد ، ایزوپتر ترسیمی برای آن شیء بزرگتر است. ‌سه روش فرعی نیز برای پـریمتـری وجود دارد که شامل صفحه مماسی Tangent Screen پریمتر گولدمن و پریمترهای خودکار کامپیوتری است.

صفحه مماسی ساده‌ترین وسیله پریمتری است. در این روش از سنجاق‌های سفید روی یک چوب سیاه استفاده می‌شود که در برابر یک صفحه سیاه نشان داده می‌شوند. این روش 30 درجه مرکزی میدان بینایی را بررسی می‌کند.

‌در پـریمتـر گـولـدمـن ، ‌بیمـار در بـرابـر نیمکره سفید توخالی می‌نشیند و سپس میدان دید او توسط نقاط نورانی که شدت و اندازه آن ها قـابل تـنـظـیـم اسـت به هر دو روش استاتیک و کـیـنـتـیـک بـررسی و تـرسیم می‌شود. در روش پــریـمـتـرهای خـودکـار کـامـپـیـوتـری به کـمک کامپیوتر حساسیت آستانه هر نقطه از میدان دید (پـریـمـتـری استـاتـیک) را بــه دقـت بـه‌صـورت اعدادی مشخص می‌کنند.

این دستگاه می‌تواند پـریـمـتـری بـیـمار را به‌صورت نمودارهایی که حاصل اتصال نقاط مشابه (از نظر حساسیت) به ‌هم است ، نشان دهد و همچنین نتیجه پریمتری بیمار را در حافظه خود نگه دارد.

Octopus 301 Perimeter

ویژوکم Visucam

این وسیله جهت عکس برداری از شبکیه با کیفیت تصویر فوق العاده به کار می‌رود. تنوع در تولید این دستگاه به پزشک این توانایی را می‌دهد کــه دسـتـگـاه را بـا قـابـلـیـت‌هـای عکس‌بـرداری ، فلورسان یا آنژیوگرافی انتخاب کند.

Visucam

طراحی این وسیله به گونه ای است که فضای کمی را اشغال کند و طیف وسیعی از عملکرد، از گـرفتـن تصـاویـر تـا آنـالیز را انجام دهد، که این مساله باعث بهینه شدن فرایند معاینه و تشخیص می شود.

خصوصیات فنی آن عبارتند از :

 • گرفتن تصویر با زاویه میدان 30 و ‌45 درجه
 • ‌گرفتن تصویر در حالات مختلف رنگی ، عاری از نور قرمز ، آبی و قرمز. همچنین تصاویر از ناحیه قدامی و آنژیوگرافی فلورسان
 • ‌فیلترهای FA از نوع محرک exciter و مانع  barrier و فیلترهای IR , UV از نوع barrier
 • ‌فاصله زمانی گرفتن تصاویر 2-1/5 ثانیه
 • ‌قطر مردمک  4mmd‌ 
 • ‌فاصله کاری  40mm
 • ‌سنسور گرفتن تصویر 5megapixels CCD
 • ‌سیستم عامل  Windows XP Professional
 • ‌هارد دیسک با ظرفیت ذخیره تا 60 تصویر
 • ‌ابعاد دستگاه L*W*H mm) 480*410*670)
 • – وزن دستگاه 30Kg‌

ویسنت امنی Visante Omni

به عنوان اولین سیستمی که تکنولوژی های پیشرفته OCT و Placido disk را با هم ترکیب کرده است ، این دستگاه دریچه ای جدید برای ارزیابی قرنیه و ناحیه قدامی گشوده است.

Visante Omni ‌قابلیت تبادل اطلاعات با توپوگرافی Atlas مدل 9000 را دارا است. با فراهم کردن امکان توپوگرافی و آنالیز پاکی متری جامع ، وسیله ای قدرتمند برای درمان بیماران مبتلا به عیوب انکساری بوده ، همچنین به طور مؤثر برای استفاده در کاربردهای مربوط به بیماری های آب مروارید و آب سیاه تطبیق یافته است.

Visante Omni

Visante OCT

این دستگاه برای تصویربرداری از ناحیه قدامی چشم و همچنین بیومتری به کار می‌رود. تصاویر منحصر به فرد با رزولوشن بالا ، امکان اندازه گیری های دقیق را فراهم آورده و در نتیجه ابزاری بسیار مؤثر برای معاینه و درمان است.

Visante OCT عملکردی بهینه دارد و کارکردن با آن ساده بوده و بسیاری از مراحل کار به صورت خودکار انجام می پذیرد.

مشخصات فنی آن عبارتند از:

الف- اسکن ناحیه قدامی:

 • محدوده mm 6*16
 • ‌اسکن به صورت تک خطی ، دوخطی و چهارخطی
 • ‌قابل تنظیم با میزان افزایش 1 درجه 
 • ‌256 A-scan در خط

ب- نقشه پاکی متری:

 • ‌محدوده  
 • ‌الگوی اسکن قابل تنظیم 8 خطی
 • ‌نقشه ناحیه ای با مقادیر مینیمم ، ماکزیمم و متوسط
 • 128 A-scan  در خط

ج- اسکن قرنیه:

 • محدوده mm 3*10
 • ‌قابل تنظیم با میزان افزایش 1 درجه
 • ‌512 A-scan در خط
Visante OCT

استتیوس سی تی Stratus OCT

ایـن دستگـاه که از نور با فرکانس نزدیک به مادون قرمز استفاده می کنند ، جهت تصویربرداری از فوندوس ، تهیه نقشه های مرتبط با آنالیز RNFL و تهیه تصویر سطح مقطعی از لایه های شبکیه همراه با ارائه ضخامت آن به کار می رود.

Stratus OCT لایه های شبکیه را با رزولوشن بالا نمایان می سازد که پزشک را در معاینه ، درمان و بررسی مداوم بیمارهای شبکیه به طور مؤثر یاری می رساند.

مشخصات فنی آن عبارتند از:

الف) تصویربرداری توموگرافیک:
– رزولوشن محوری/افقی کمتر از ١٠m
– سرعت اسکن  A-scans ٤٠٠ در ثانیه
– انجام اسکن با روش های خطی، دایره ای ، حلقه های هم مرکز و خطوط شعاعی
– پیکسل قابل تنظیم از (افقی ١٢٨*۱۰۲۴ محوری) تا (افقی ٧٦٨*۱۰۲۴ محوری)

ب) تصویربرداری از فوندوس:
– میدان دید 26*5/20
– تصویر CCD
– حداقل قطر مردمک 3/2mm

Stratus OCT

اسلیت لمپ (Slit lamp)

از این وسیله برای بررسی بیماری های  سطح قدامی چشم استفاده می شود. با این وسیله معاینه کننده می تواند اجزای چشم شامل پلک ها ، مجاری اشکی ، ملتحمه ، قرنیه ، عدسی ، زلالیه ، زجاجیه و حتی با امکانات جانبی شبکیه را نیز بررسی کند. با این وسیله طیف وسیعی از بیماری های اجزای نام برده چشم را می توان تشخیص داد.

بیشتـریـن کـاربـرد ایـن وسیلـه تشخیـص کـدورت هـای مـدیـاهـای شفـاف چشم مانند اختلالات قرنیه و آب مروارید و حتی آب سیاه است و در مدل های مختلف وجود دارد.

Digital CSO Slit Lamp


 115 Slit lamp


این Slit Lamp هر دو مشخصه عملکرد اپتیکی فوق العاده و سادگی استفاده را یک جا ارائه می دهد. با استفاده از این دستگاه می توان تمام معاینات متداول و نیز جایگذاری لنزهای طبی را با راحتی بسیار انجام داد. 

امکـان تنظیمات مختلف Slit پزشک را قادر می سازد که بسیاری از تکنیک های نوردهی را به کار ببرد. همچنین انتقال بالای اجزای سیستم اپتیکی آن به طور قابل ملاحظه‌ای در معرض تابش نور قرار گرفتن بیمار حین معاینه را کاهش می‌دهد. با استفاده از این وسیله چشم های بیمار به طور مؤثری در برابر تشعشعات مضر UV و IR مطابق با استاندارد 10939 ISO محافظت می شود.

خصوصیات فنی آن عبارتند از :

– بزرگنمایی 12x ، 8x و 20x با عدسی چشمی 10x

– عرض تصویر Slit به صورت پیوسته از 0 تا 14 میلی متر

– طول تصویر Slit در مراحل 14 – 8 – 3/5 – 0/5 میلی متر به صورت پیوسته 14-1 میلی متر

– چرخش تصویر Slit به صورت پیوسته 90± درجه

– مسافت کاری آزاد 73 میلی متر

– حرکت پایه 30mm (عمودی) ، 110mm (جانبی) ، 90mm (محوری)

– حرکت عمودی هدرست mm 59

 
120 Slitlamp


این Slit Lamp یک وسیله تشخیص چند کاره است. این دستگاه دو ویژگی عملکرد اپتیکی فوق العاده و راحتی استفاده را برای تشخیص دقیق بیماری ها در نواحی قدامی ، زجاجی و انتهایی چشم فراهم می آورد. 

همچنین به دلیل انتقال اپتیکی بالا ، چشم بیمار می تواند با شدت نور پایین تری مورد معاینه قرار بگیرد. لازم به ذکر است که با اضافه کردن وسایل جانبی ، امکان مستندسازی دیجیتال به سرعت فراهم می آید که به پزشک این امکان را می دهد که یافته های خود را به صورت شفاف و قابل فهم با استفاده از تصاویر به دست آمده برای بیمار شرح دهد.

مشخصات فنی آن عبارتند از:

– بزرگنمایی 32x , 20x , 12x , 8x , 5x با عدسی چشمی 10x و بزرگنمایی  40x , 25x , 16x , 10x , 6x با عدسی چشمی 12/5x

– قطر میدان دید mm 40-6 با عدسی چشمی 10x و قطر میدان دید mm-5 با عدسی چشمی 12/5x

– بــزرگـنـمـایی عـدسی چشمـی بـه صـورت انتخابی x یا 12/5x

– عرض تصویر Slit به صورت پیوسته از 0 تا 14 میلی متر 

– مسافت کاری آزاد 65 میلی متر 

– چرخش تصویر Slit به صورت پیوسته 90± درجه

– حـرکـت پـایه 30mm (عمودی) ، 110mm (جانبی) ، 90mm (محوری)

– حرکت عمودی هدرست  mm 59

130 Slit lamp


چند کاره بودن ویژگی اصلی این Slit Lamp است کـه با دارا بـودن طـیـف وسـیـعـی از توانمندی ها پزشک را قادر به انجام درمان جامع چشم های بیمار می سازد. ترکیبی از سیستم کارکرد پیشرفته که در طراحی آن راحتی کاربر در نظر گرفته شده است ، مشاهده با کنتراست بالا و سـیـستـم مـسـتند سازی پـیشرفته ، باعث تشخیص بیماری با قابلیت اطمینان بالا می شود.

این وسیله به صورت انتخابی قابلیت مجهز شدن به تجهیزات جانبی مختلفی را دارا است که از آن جمله ، وسایل مورد نیاز برای لیزر درمانی هستند.

خصوصیات فنی آن عبارتند از:

– بـزرگـنـمـایی  32x , 20x , 12x , 8x , 5x با عدسی چشمی 10x و بزرگنمایی 40x , 25x , 16x , 10x , 6x با عدسی چشمی 12/5x

– قطر میدان دید mm 40-6 با عدسی چشمی 10x و  mm 31-5 با عدسی چشمی 12/5x

– بـزرگـنـمـایـی عـدسـی چـشـمـی به صورت انتخابی 10x یا 12/5x

– عـرض تـصـویـر Slit بـه صورت پیوسته از mm 0-14

– مسافت کاری آزاد mm 66

– چرخش تصویر Slit به صورت پیوسته 90 درجه

– حرکت پایه 30mm (عمودی)  ، 110mm (جانبی)  ، 90mm (محوری)

– حرکت عمودی mm 59


ترابکتوم Trabectome

Trabectome وسیله ای برای جراحی با حداقل برش برای درمان گلوکومای open angle است. این  وسیله یک تکه از شبکه (trabecular (trabecular meshwork را با دقت و احتیاط برداشته و امکان دسترسی مجدد به مسیرهای drainage طبیعی چشم را فراهم می سازد.

نوک و سر این وسیله دارای قوس است و هندپیس یک بار مصرف آن قابلیت یکی کردن پالس دوقطبی الکتروجراحی electro-surgical با irrigation و aspiration را دارد. روی میز آن کنترل های ژنراتور فرکانس بالا ، یونیت Irrigation / Aspiration و کنترل پدال پایی 3 مرحله ای وجود دارد.

Trabectome

ویژگی های دستگاه:

– بازگرداندن بالانس و تعادل طبیعی سیالات چشم

– حداقل برش

– برداشتن امن و مطمئن شبکه trabecular و دیواره داخلی کانال schlemm

– امکان دسترسی مستقیم به کانال های برونریز outflow channels

– کاربرد آسان

– خطر بسیار کم برای بیمار

– ساده تر بودن از سایر درمان های سنتی

– برش بسیار کوچک قرنیه برای جراحی قسمت قدامی

– عدم نیاز به دستکاری ملتحمه (conjunctiva) و صلبیه (sclera)

– حداقل عوارض بعد از عمل

– عدم ممانعت از اصول و شیوه های فیلترینگ استاندار


گلوکوما

از این دستگاه برای تصویربرداری غیر تهاجمی از بافت های متفاوت چشم در اتاق قدامی و اتاق خلفی استفاده می شود (مثل قرنیه و شبکیه). با استفاده از نرم افزار تحلیلی همراه با دستگاه می توان پارامتر های متفاوتی را از این تصاویر به دست آورد. این دستگاه به صورت پـرتـابـل هـم قـابـل استفـاده است و ماژول های متعددی همراه با دستگاه قابل استفاده است که از هـر کـدام از آن هـا بـرای تصـویـربـرداری بـافـت خـاصی از چشم استفاده می شود.

Eyes Glaucoma

مشخصات فنی آن عبارتند از:

 • رزولوشن: CCD 5/3 مگاپیکسل
 • ضبط ویدئو: 460*480
 • میدان دید: 40 درجه
 • فاصله کاری: 43 میلی متر
 • محدوده جبران: 30- تا 30 دیوپتر
 • تعداد ماژول ها: 5

دستگاه گلوکوما

از دسـتـگـاه گـلـوکـومـا نـوع 1000-FT بـرای اندازه گیری فشار داخل چشم استفاده می شود. ایـن دستگـاه انـدازه گیری فشار داخل چشم را بدون تماس با قرنیه انجام می دهد.

این دستگاه دارای یک measurement window است که پس از تنظیم نزدیک چشم بیمار توسط کاربر ، یک باد به سمت چشم بیمار وارد کرده ؛ به گونه ای که سطح قرنیه دقیقاً صاف شود ، سپس با استفاده از یک فـرسـتـنـده مادون قـرمز و یک گـیرنـده فوتوالکتریک و بر مبنای فاصله زمانی رفت و بـرگشت قـرنیـه از حالت صاف به حالت اول ، فشار داخل چشمی را محاسبه می کند.

از مزایای این دستگاه آن است که نیازی به بی حسی چشم نـیـسـت و ایـن انـدازه گیـری را بـه صـورت غیـر تماسی انجام می دهد. از جمله مزایای دیگر آن است که به دلیل اینکه اندازه گیری را به صورت غیر تماسی انجام می دهد، موجب کاهش انتقال بیماری توسط چشم در مقایسه با روش تماسی می شود. 

برای تنظیمات این دستگاه می توان از صفحه مـانـیـتـور بـه صـورت لـمـسـی اسـتـفـاده کـرد. این دسـتگاه دارای قابلیت تنظیم و اندازه گیری به صـورت خودکـار اسـت. اطـلاعات فـنی ایـن دستگاه شامل موارد زیر است:

بدنه اصلی:


محدوده حرکت هد اندازه گیری: بالا-پایین 45 میلی متر ، چپ-راست 88 میلی متر ، عقب-جلو 40 میلی متر


محدوده حرکتی: 70 میلی متر

صفحه مانیتور: LCD 5/7 اینچ

وزن: 18 کیلوگرم

ولتاژ: VAC 100-140

فرکانس: Hz 60-50

توان مصرفی: 85 تا 110 VA

دمای محیط برای اندازه گیری: 40-10 درجه سانتی گراد

رطوبت: %75-%30

منبع نور: LED با طول موج 880 نانومتر


سیستم تصویربرداری دیجیتال

یک سیستم تصویربرداری دیجیتالی کامل با آنژیوگرافی فلورسئین است که یک پرینتر هم بر روی آن سوار است. با وجود قابلیت شبکه ، این سـیسـتـم قـوی بــرای مـراقـبـت هـای اولـیه در بیمارستان ها و اتاق های عمل بسیار ایده آل و مطلوب است.

مشخصات فنی:

 • صـفـحـه LCD بـزرگ بـا قـدرت نـمایـش ویدئویی همزمان
 • سه دوربین ویدئویی CCD سبک با 5 لنز قابل تعویض
 • DVD-RAM دوتایی برای پشتیبانی backup آسان
 • تا 130 درجه میدان دید
 • کنترل و پدال پایی 3 کاره برای تنظیم آسان شدت نور و فوکوس
 • پرینتر رنگی

تخت جراحی متحرک با کارایی بالا برای مراکز جراحی

این تخت در مراکز جراحی دارای کارایی و عملکرد بسیار بالایی است و سبب راحتی بیمار در هنگام عمل جراحی می شود. از قابلیت های این تخت عبارتند از:

 • جا و فضای مناسب برای پای جراح
 • دو اهرم ترمز بر روی چهار چرخک زیر پـایـه هـا ، هـمـراه بـا پـایـه استـیل دارای تـعـادل و استحکام بالا
 • زیر سری دارای لولا و قابل حرکت
 • زیر سری دارای لولا و قابل حرکت
 • نـگهـداری آسـان بــه دلـیل جنـس رویــه نشیمنگاه
 • کنترل مطمئن حافظه با 3 شرایط قابل برنامه ریزی مجزا
 • حرکت نامحدود با 360 درجه چرخش
 • دو چرخک هدایت کننده برای مانور و حرکت راحت شخص از سر یا پا
 • (دسته انتخابی) برای اطمینان بیمار هنگام نشستن یا پایین آمدن از روی تخت
 • طراحی فوق العاده مکانیکی به منظور راحتی بیمار
 • رویه چرم ، بادوام ، ضد خراش و سائیدگی ، دارای رنگ ثابت ، مقاوم در برابر پارگی ، مقاوم در برابر مواد
 • ضدعفونی کننده ، بدون درز و خط ، در رنگ های بسیار متنوع
 • لوازم یدکی و جانبی فراوان
 • انعطاف پذیری بالا
 • سیستم کنترلی استریل برای تنظیم ارتفاع و سر
 • شارژ سریع باتری با توان بالا ، امکان 35 تا 40 عمل برای هر بار شارژ
 • دکمه Stop برای شرایط اضطراری

شبیه ساز آموزش جراحی چشم

یـک سـیـمـولاتـور بسیار پیشرفته برای آموزش جراحی داخل چشم (intraocular) اسـت. در حـیـن عـمـل شـبـیـه سازی شده (ساختگی) ، جراح ابزار و تجهیزات واقعی کوچکی که داخل چشم مصنوعی فرو می رود به کار می‌برد. حرکت ابزار و وضعیت چشم به وسیله سنسورهای بسیار دقیق گرفته شده و به کامپیوتری که سناریوی عمل مجازی را به میکروسکوپ EYESi می دهد ، منتقل می کند.

روند جراحی ساختگی از پــیـش تـعـریـف شده نـیست بـلکـه بــه چگـونـگی عـملـکـرد جـراح بـسـتگـی دارد EYESi setup شامل platform سیمولاتور ، واسط های جراحی برای عمل vitreoretinal یا کاتاراکت و مدول های نرم افزاری شبیه سازی هستند. این مدول ها محتوای آموزش واقعی را فراهم می کنند.

مشخصات فنی: 

 • طراحی فوق العاده برای راحتی و انعطاف در هنگام استفاده
 • امکان آموزش جراحی کاتاراکت و vitreoretinal در یک platform
 • امکـان تنظیـم سیمـولاتـور بـرای نیـازهای خاص ، فردی و جداگانه
 • تعـویـض سـاده واسـط جـراحی در عرض چند ثانیه 

لنز تشخیصی

این لنز برای بازگرداندن قدرت تطابق چشم طـراحـی شده است و نه تنها برای اصلاح آب مروارید ، بلکه برای بازگرداندن دید کامل بینایی و پیرچشمی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که این لنز در هر دو طرف خود دارای لولا است ، به راحتی توسط عضلات مژگانی حرکت می کند و چشم می تواند به طور طبیعی بر روی اشیاء دور و نزدیک تمرکز کند و در نتیجه باعث افزایش رنج بینایی می شود.


بیشتر بدانید: لنز چشمی چیست


طراحی قسمت اپتیک این لنز به گونه ای است که باعث افزایش عمق تمرکز و در نتیجه بهبود و ارتقاء دید نزدیک می شود. بر خلاف لنزهای چـنـد کانونی، این لنزها تمام نور دریافت شده توسط چشم را به یک نقطه کانونی هدایت کرده و بـه فـرد کـمـک مـی کـنـد کـه بـتـوانـد تـصویر را واضح تر و شفاف تر ببیند.

مشخصات فنی:

 • توان موجود: 10 تا 33 دیوپتر در فواصل D 0/5  و 18 تا 22 دیوپتر در در فواصل D 0/25
 • قطر: 5 میلی متر
 • شکل: محدب الطرفین
 • جنس: Biosil
 • ضریب شکست: 1/427
 • طول کلی: 12 میلی متر برای 10 تا 5/16 دیوپتر

کراتومتر

کـراتـومـتـر وسیـلـه ای است که متخصصان حـفـاظـت از چـشـم بـرای انـدازه گـیـری انـحنا و بازتاب سطح قدامی قرنیه از آن استفاده می کنند. کراتومتر که گاهی افتالمومتر نیز نـامـیـده مـی شـود ، در ابـتـدا بـرای تـشـخـیـص آستـیـگمـاتـیـسم و تـعـیین درجه و درمان آسـتـیـگـمـاتیسم استفاده می شد. آستیگماتیسم وضعیتی برای چشم است که قرنیه یا عدسی بد شکل شده و سبب مشکلات بینایی می‌شود.

نخستین کراتومتر در اواخر قرن 19 در یک تلاش مشترک با چشم پزشک فرانسوی (Louis mile Javal) که بنیان گذار و رئیس آزمایشگاه چشم پزشکی در دانشگاه سوربن پاریس بود و شریک و شاگرد سابقش ، Hjalmar Schiotz اختراع شد.

Keratometer

کـراتـومـتـرهای امـروزی از سنـسـورهای نوری و تـکنولـوژی کامپیوتـری بـرای انـدازه گیـری تطبیـق و کنتراست قرنیه در برابر مقدارهای از قبل تعیین شده استفاده می کنند. مقدارهای تعیین شده توسط کراتومتر ، مقدارهای “کراتومتریک” نامیده می شوند و متخصصان حفاظت از چشم را قادر می سازند که وجود و درجه آستیگماتیسم را تعیین کنند.

دو نوع آستیگماتیسم وجود دارد: رایج ترین آن بد شکلی قرنیه است اما گاهی عدسی که در پشت قرنیه است نیز می تواند بد شکل شود. یک قرنیه طبیعی کروی است ولی در نمونه های آستیگماتیسم ، قرنیه دوک مانند است. کراتومتر در درجات (زوایای) متفاوت قرنیه را اندازه گیری کرده و به تعیین یک نسخه اصلاح کننده مناسب ، درجه اصلاح و اینکه عدسی های مقعر و محدب نیازمند بازگرداندن دید به یک سطح قابل قبول هستند ، کمک می کند.

همچنین یک کراتومتر بارها در پروسه های خاص عمل جراحی ، برای کمک به جراح چشم استفاده می شود. استفاده کننده کراتومتر یک چراغ LED به عنوان نقطه کانونی برای مریض و انکسار زوایا (منتها درجات) مناسب ، آماده می کند که جراح را قادر می سازد در طی آب مروارید و دیگر جراحی های اصلاحی چشم ، برش های دقیقی ایجاد کند.

همانگونه که کراتومتر با تکنولوژی تکامل می یابد ، سایر ابزارها و جریاناتی که جهت حفاظت از چشم انجام می شود نیز توسعه می یابد. امروزه نه تنها بـرای متخصصـان حفـاظـت از چشـم تعییـن دلیل اصلی مشکلات بینایی امکان پذیر نیست ، بلکه تصحیح بسیاری از شرایط مؤثر بر سلامت بینایی و چشم از طریق جراحی نیز امکان پذیر نیست. 

یک کراتومتر روابطی را بین اندازه شیء (O) ، تصویر شیء (I) ، فاصله بین سطح انعکاسی و شیء (d) و شعاع سطح انعکاسی (R) به کار می برد. اگر سه تا از این متغیرها معلوم باشند (یا ثابت باشند) ، چهارمی با استفاده از رابطه dI/O2=R به دست می آید.

روش های مجزایی برای تعیین R وجود دارد. کراتومترهای نوع ژاوال-شیتز اندازه تصویر ثابتی دارند که معمولا در آن ها دو حالت دیده می شود ، در حالی که کراتومترهای بوش اند لومب اندازه تصویر ثابت و در عین حال یک حالتی دارند.


کراتومترهای ژاوال-شیتز 

کراتومتر ژاوال- شیتز یک دستگاه دو وضعیتی است در آن یک تصویر ثابت با اندازه دو برابر و اندازه شیء قابل تنظیم برای تعیین شعاع انحنا سطح انعکاسی به کار می رود. برای این منظور از دو مایر روشن استفاده می شود. یکی از آن ها یک چهارگوش قرمز و دیگری به صورت طرحی از یک پلکان سبز رنگ است که در کناره های دستگاه در فاصله ثابتی از چشم تنظیم می شوند.

با حرکت دادن مایرها در طول مسیر ریل مانند و تغییر فاصله بین آن دو می توان اندازه تصویر را تنظیم کرد. به واسطه یک منشور ولاستون که باعث می شود هر یک از تصاویر کناری با هم در یک ردیف (سطح) قرار گیرند ، تصویر منعکس شده دو برابر می شود. هر نوع حرکتی از چشم می تواند تصویر را به همان بزرگی و راستا جا به جا کند.


کراتومترهای بوش اند لومب 

کـراتـومتـر بـوش اند لـومب ، کراتومتری تک حالتی است که بر مبنای تفاسیری از ترکیب های دیوپتری می دهد کار می کند. این نوع با کراتومترهای ژاوال-شیتز در این که اندازه شیء ثابت ولی اندازه تصویر متغیر است ، تفاوت دارند.

در این کراتومترها پرتوهای منعکس شده از میان صفحه ای با چهار روزنه که دو تای آن ها برای فوکوس کردن مایرها در فاصله کانونی تلسکوپ دستگاه و دو تای دیگر برای ترکیب منشور دو تایی به کار می روند ، عبور می کنند. 

ایـن وسیله بر مبنای طراحی های هلمولتز که منشورها در یک ردیف به صورت عمودی و افقی حرکت می کنند ، پایه گذاری شده است که این خود باعث ایجاد دو تصویر قابل تنظیم ، یکی در بالا و دیگری در سمت چپ تصویر اصلی می شود. با تنظیم کردن فاصله بین آی پیس و منشور می توان قدرت مؤثر این منشورها را تغییر داد. وقتی که این فاصله کاهش یابد ، قدرت مؤثر منشوری نیز کاهش می یابد و این خود باعث کاهش اندازه تصویر در طول مسیر نسبی منشور می شود.

حرکت دوباره می تواند تصویر را به حالت اولیه اش نزدیکتر کند. افزایش فاصله میان آی پیس و منشور باعث افزایش قدرت منشوری می شود. چون در هر ستونی که با دیگری تنظیم می شود دو منشور وجود دارد ، قدرت در محورهای بزرگ و کوچک می تواند به طور مستقل و بدون تنظیم موقعیت و جهت دستگاه اندازه گیری شود.

کراتومترهای بوش اند لومب برای تبدیل اندازه های به دست آمده از سطح قرنیه به مقدار دیوپتری ، فرمول عمومی عدسی ها را به کار می برند و n را 1/335 فرض می کنند. این مقدار فرضی دربردارنده بخشی کوچک ولی در عین حال مهم از قدرت منفی سطح خلفی قرنیه است که این فرمول هم باعث خواندن قدرت انکساری (بر حسب دیوپتر) و هم شعاع انحنا (بر حسب میلیمتر) می شود. 


دستگاه آنالیز سیگنال های حیاتی مرتبط با سیستم بینایی

از این دستگاه برای تحریک ، ثبت و آنالیز سیگنال های حیاتی مرتبط با سیستم بینایی در انسان و حیوانات استفاده می شود. 

این دستگاه قادر به انجام بیش از 20 نوع تست است که بعضی از آن ها عبارتند از:

 • EOG
 • Mf ERG
 • ISCEV ERG
 • Flash  ERG
 • Mf VEP
 • Flash VEP
 • Contrast Sensitivity
 • Dark adaptometery
 • Primetery
 • ENG

تست های این دستگاه با آخرین استانداردهای اعلام شده از سوی ISCEV هماهنگ بوده و به دو صورت کلی الگو (Pattern) یا تحریک (Flash) قابل انجام است. کاربر توانایی تسلط کامل بر کلیه  پارامترهای تست مانند فرکانس و شدت تـحـریـک ، فـرکـانـس و انـدازه الگـو و زمـانبنـدی تست را دارد. فیلترهای نرم افزاری ، تحلیل های مختلف ریاضی و نمودارهای دو و سه بعدی از مـهـمـتـریـن بـرجـستگی های این دستگاه است.

هـمـچـنـین سخت افزارهای جانبی برای تست روی کـودکـان و حـیـوانـات مـوجـود است. این دستگاه از سه قسمت عمده سخت افزاری Reti port ، Reti scan و PC تشکیل شده است.