تجهیزات آزمایشگاهی

استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی اغلب در کلینیک های پزشکی یا آزمایشگاه های تشخیصی دیده می شود.

این نوع تجهیزات برای تجزیه و تحلیل خون ، ادرار ، ژن ها و سایر مواد بیولوژیکی در نظر گرفته شده اند.

در زیر رایج ترین نمونه های تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی مورد استفاده در زمینه پزشکی است:

لیست دستگاه های آزمایشگاهی

تجهیزات شیشه‌ای آزمایشگاهی

تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهیلیست دستگاه های آزمایشگاهی

اتاق تمیز آزمایشگاهیتجهیزات ایمنی آزمایشگاهیدی او متر یا DO مترکدورت سنج
اتوآنالایزرتجهیزات آزمایشگاهدیتا لاگرکرنومتر آزمایشگاهی
اتوسمپلر gcتجهیزات آزمایشگاه بتن و مصالحدیسپنسرکروماتوگرافی
اتوسمپلر hplcتجهیزات آزمایشگاه پاتولوژیدیسک آنتی بیوگرامکشش سنج
اتوکلاوتجهیزات آزمایشگاه پتروشیمیدیلاتومترکلمپ متر
اسپری درایرتجهیزات آزمایشگاه تشخیص طبیدیونایزرکلنی شمار
اسپکتروفتومترتجهیزات آزمایشگاه داروسازیذره شمار یا پارتیکل کانترکلونجر
اسپکتروفلوریمترتجهیزات آزمایشگاه زمین شناسیراکتور آزمایشگاهیکمی لومینسانس
استروبوسکوپتجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگرزونانس مغناطیس هسته ایکواگولومتر
استریو میکروسکوپتجهیزات آزمایشگاه مواد غذاییرطوبت سنجکوره آزمایشگاهی
اسکرابر آزمایشگاهیتجهیزات آزمایشگاه مواد و متالورژیرفراکتومترکولومتر
اسلاید استینرتجهیزات آزمایشگاه هواشناسی و محیط زیسترنگ سنجکولیس
اسمومترتجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهیرئوستاگاز کروماتوگرافی
اسیلوسکوپتجهیزات عمومی آزمایشگاهرئومترگاما کانتر
اکسیژن مترترازوی آزمایشگاهیزبری سنجگشتاور سنج
الایزا ریدرترموکوپلژرمیناتورگلاوباکس
الایزا واشرترموگرافژل درایرگلوکومتر
الک آزمایشگاهیترمومترسانتریفیوژلاکتومتر
الکتروپوریشنترمومتر لیزریسایکرومترلامپ اسپکتروفتومتر
الکترود PCO2تيشو فلوتست فیلتراسیونلامپ هالوژن تنگستن
الکترود PHتی دی اس متر یا TDS مترستون gcلوازم ph متری
الکترود PO2تیتراتورستون hplcلوازم اسپکتروفتومتری
الکتروفورزتیشو پروسسورستون کروماتوگرافیلوازم رنگ آمیزی بافت
الکل سنججار بی هوازیسختی سنجلیبل پرینتر
انکوباتورجارتستسختی سنج فلزاتماشین ظرفشویی آزمایشگاهی
انکوباتور co2چراغ بونزنسرماسنجمانومتر
اولترا فریزر آزمایشگاهیچشم شوی اضطراریسرنگ کروماتوگرافیمخلوط کن آزمایشگاهی
ای سی متر یا ec مترچگالی سنجسکوبندی آزمایشگاهیمولتی پارامتر
آسیاب آزمایشگاهیچمبر آزمایشگاهیسل اسپکتروفتومترمولتی متر
آنالایزرtocچیلر آزمایشگاهیسل کانترمونوکروماتور
آنالایزر گازحمام التراسونیکسمپلرمیکروتوم
آون آزمایشگاهیدانسیتومترسی او دی متر یا cod مترمیکروسکوپ
آون هیبریداسیوندرای بلاک هیترسینک آزمایشگاهیمیکروسکوپ اینورت
بادسنجدستگاه esrشوری سنجمیکروفیوژ
بارکد اسکنر آزمایشگاهیدستگاه pcrشوف بالنمیکرومتر
بارومتردستگاه الکترولیت آنالایزرشیرآلات آزمایشگاهینانودراپ
بن ماری یا حمام آزمایشگاهیدستگاه اورساتشیکر الک آزمایشگاهینفلومتر
بولومتردستگاه آب مقطر گیریشیکر اوربیتالنیرو سنج
بی او دی متر یا bod متردستگاه تبخیر روتاریشیکر آزمایشگاهیهات پلیت
بیو راکتور یا راکتور زیستیدستگاه تست خمششیکر لوله ورتکسهایگرومتر
پتانسیومتردستگاه تست کششضخامت سنجهدایت سنج
پلاریمتردستگاه تعیین نقطه ذوبطیف سنجهمزن مغناطیسی
پلانیمتردستگاه تقطیر آزمایشگاهیعمق سنجهموژنایزر
پمپ پریستالتیکدستگاه جذب اتمیفتومترهود pcr
پمپ تزریقدستگاه ژل داکفرمانتورهود آزمایشگاهی
پمپ خلاءدستگاه سوکسلهفریز درایرهود شیمیایی
پمپ سرنگیدستگاه فیلتر پرس آزمایشگاهیفلش پوینت یا دستگاه تست نقطه اشتعالهود لامینار
پنترومتردستگاه کارل فیشرفلورومترهود میکروبیولوژی
پی اچ متر یا ph متردستگاه کجلدالفلوسایتومترهیدرومتر
پیپت واشردستگاه کروماتوگرافی مایعفلومترویسکومتر
پیرومتر یا دماسنج غیر تماسیدسیکاتورفلیم فتومتریخچال فریزر آزمایشگاهی
تابش سنجدماسنج الکلیقوام سنجیو پی اس آزمایشگاهی
تاکومتردماسنج گوشتکابینت نگهداری مواد شیمیایییون متر الکتروشیمیایی
تانسیومتردماسنج ماکزیمم و مینیممکالریمتریونایزر هوا آزمایشگاهی
تانک ازتدوربین حرارتیکالیبراتور

تجهیزات شیشه‌ای آزمایشگاهی

اتصالات شیشه ای آزمایشگاهبورتستون تقطیرلوله pcr
ارلنبورت اتوماتیکشیشه آلات آزمایشگاهیلوله ان ام آر
ارلن خلاءپیپتشیشه بوروسیلیکاتلوله آزمایش
استوانه مدرجپیپت ژوژهشیشه کوارتزلوله تیل
بالن ته صافپیپت سرولوژیظرف توزینلوله سانتریفیوژ
بالن ته گردپیپت مدرجقیف ایمهوفویال شیشه ای
بالن خلاءپیکنومتقیف شیشه ای آزمایشگاهلوله pcr
بالن ژوژهدستگاه تصعیدکندانسورلوله ان ام آر
بالن کجلدالدستگاه دین استارکگازشورلوله آزمایش
بشر آزمایشگاهیدکانتورلام میکروسکوپلوله تیل

تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی

اسپاتولرک آزمایشگاهیلامپ میکروسکوپمحیط کشت آگار
اسکالپلروپوش آزمایشگاهیلامل میکروسکوپمگنت آزمایشگاهی
آب فشان آزمایشگاهسرنگ آزمایشگاهیلنز میکروسکوپمیکروپلیت
بوته آلومیناسه پایه ی فلزی آزمایشگاهلوله آزمایش پلاستیکی 
بوته چینیسوزن سرنگ آزمایشگاهیماسک آزمایشگاهی 
پارافیلمشناساگر PHماسک فیلتر دار 
پتری دیششیشه قطره چکانمثلث نسوز 
پوآرعینک آزمایشگاهیمحیط کشت آگار 
توری نسوزقیف بوخنرمگنت آزمایشگاهی 
تیترازولکاغذ phمیکروپلیت 
تیغ میکروتومکاغذ صافیمیکروتیوب 
چراغ الکلیکیت استخراج dnaنوار ادرار 
چوب پنبه آزمایشگاهیکیت آزمایشگاهینوک سمپلر 
درپوش لاستیکیکیسه نمونه گیری گازهاون چینی 
دستکش آزمایشگاهلام هموسیتومترهمزن شیشه ای 

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

اتانول آزمایشگاهیبی سولفات پتاسیمسولفات رویکلرید منیزیم
ادتابی‌ کربنات سدیمسولفات سدیمکلرید نیکل
استات اورانیلپتاسیم دی کروماتسولفات کلسیمکلسیم کلرید
استات پتاسیمپرکلریک اسیدسولفات مسگلیسیرین
استات سربپروپانولسولفات نقرهلیتیم کلرید
استالدئیدپریدات سدیمسولفات هیدرازینماربل
استون آزمایشگاهیپودر آهنسولفانیلیک اسیدمتانول آزمایشگاهی
استیک اسیدپودر گوگردسولفوریک اسیدمتیل اورانژ
اسید اسکوربیکپودر مسسیانید پتاسیممتیل رد
اسید بنزوئیکپیروسولفات پتاسیمسیانید سدیممتیلن بلو
اسید کلریدریکپیروگالولسیتریک اسیدمحلول بافر
اکسید جیوهتارتاریک اسیدفرمالدهیدمحیط کشت
اکسید منگنزترت بوتانولفسفریک اسیدمواد بیوشیمی
اکسینتری سدیم فسفاتفلوئورید سدیممواد شیمیایی BDH
الکترولیتتولوئنفنانترولینمواد شیمیایی آزمایشگاهی
الکل آزمایشگاهیتیوسیانات آمونیومفنلمواد شیمیایی سیگما
ایندیگو کارمینتیوسیانات جیوهفنل ردمواد شیمیایی مرک
آب اکسیژنهجیوهفنل فتالئیننشاسته
آلومینیوم پتاسیم سولفاتدی فنیل آمینکادمیمنیترات آلومینیوم
آمونیاکدی متیل گلی اکسیمکالسیننیترات پتاسیم
آمونیومساکاروزکربنات پتاسیمنیترات کبالت
آمونیوم اگزالاتسالیسیلیک اسیدکربنات کلسیمنیتریک اسید
آنزیمسدیم تری فسفاتکلروفرمنئوکوپرین
آنیلینسدیم دی اتیل دی تیو کارباماتکلرید آهنهورمون
برمو فنل بلوسدیم هیدروژن سولفاتکلرید باریمید
برمید پتاسیمسدیم هیدروژن فسفاتکلرید پتاسیمیدات پتاسیم
بنزنسود سوز آورکلرید جیوهیدید جیوه
بوتانول آزمایشگاهیسولفات آمونیوم آهنکلرید قلع 
بوراکسسولفات آهنکلرید مس 
بوریک اسیدسولفات جیوهکلرید منگنز 

لیست فروشندگان

شما هم می توانید نام فروشگاه خود را اضافه کنید