آیین نامه های حوزه گردشگری سلامت

در این صفحه شما می‌توانید آیین نامه های حوزه گردشگری سلامت را دانلود کنید.


آیين نامه اخذ مجوز خدمات گردشگری سلامت


آیین نامه های سال 1400 حوزه گردشگری سلامت

آیین نامه واحد بیماران بین الملل

بخشنامه تعرفه بخش دولتی

تعهد نامه پزشک

دپارتمان بيماران بين الملل IPD

قرارداد شرکت با پزشک

ممنوعیت پذیرش بیماران خارجی در موسسات پزشکی فاقد مجوز IPD


آیین نامه شرکت های تسهیلگر

آیین نامه شرکت های تسهیل گر

شیوه نامه صدور مجوز شرکت های تسهیل گر

فرم‌ها


منبع: سایت اداره کل تجهیزات پزشکی

بامد مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی