لیست آزمایشگاه های غرب تهران

آزمایشگاه های غرب تهران

لیستی از بهترین آزمایشگاه های غرب تهران


آزمایشگاه ارگ

 • فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی در منطقه 5
 • تلفن: 44972018 – 44006573(021)
 • آدرس: تهران – بزرگراه شهید ستاری – بلوار فردوس شرق – بین خیابان وفاآذر و علی حسینی – ساختمان پزشکان رازی
 • وبسایت: arg-lab.ir

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بزرگمهر

 • فعالیت: آزمایشگاه تشخیص پزشکی در منطقه 22
 • تلفن: 44726211 (021)
 • آدرس: تهران،شهرک گلستان،میدان ساحل، ابتدای بلوار علامه قزوینی، خیابان نور، خیابان قمر
 • وبسایت: bozorgmehr-lab.ir

آزمایشگاه ژنتیک جام

 • فعالیت: آزمایشگاه ژنتیک در غرب تهران
 • تلفن: 44972018 – 44006573(021)
 • آدرس: تهران – بزرگراه شهید ستاری – بلوار فردوس شرق – بین خیابان وفاآذر و علی حسینی – ساختمان پزشکان رازی
 • وبسایت: jamgenlab.ir

آزمایشگاه پارسه

 • فعالیت: آزمایشگاه
 • تلفن: 5- 44287632
 • وبسایت: parsehlab.com

آزمایشگاه پژوهش

 • فعالیت: آزمایشگاهِ
 • تلفن: 44671018
 • وبسایت: pajouheshlab.com