لیست آزمایشگاه های شمال تهران

آزمایشگاه های شمال تهران

در اینجا ما لیست بهترین آزمایشگاه های شمال تهران را جمع آوری کردیم:


آزمایشگاه توانا

 • فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی در سعادت آباد
 • تلفن: ۸۸۰۹۹۹۵۰ (۰۲۱)
 • آدرس: تهران،سعادت آباد،کوچه۲۵(قره تپه ای) پلاک ۱ واحد ۱
 • وبسایت: labtavana.ir

آزمایشگاه مایسا

 • فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۴۱۱۵۳ (۰۲۱)
 • آدرس: بلوار سعادت آباد نبش خیابان ۲۷ – پلاک ۲۴
 • وبسایت: maysa-lab.com

آزمایشگاه قلهک

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۲۲۶۰۰۴۱۳ -۲۲۶۱۰۵۱۳- ۲۲۶۱۰۶۱۳
 • وبسایت: gholhak-lab.com

آزمایشگاه پارس طب

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۴۲- ۸۸۶۴۸۱۳۷
 • وبسایت: parsteblab.com

آزمایشگاه آرامش

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۲۲۱۳۹۰۱۶
 • وبسایت: arameshlab.ir

آزمایشگاه سپند

 • فعالیت: آزمایشگاه
 • تلفن: ۲۲۸۰۲۰۲۰
 • وبسایت: sepandlab.net

لیست بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تهران


آزمایشگاه شفق

 • فعالیت: آزمایشگاه
 • تلفن: ۸۸۴۵۴۰۲۵
 • وبسایت: shafaghlab.com

آزمایشگاه ایران درمان

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۹۱۲۶۱۹۴۱۳۹
 • وبسایت: irandarman.com

آزمایشگاه ایثار

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۲۲۳۷۱۴۷۴
 • وبسایت:isarlab.ir

آزمایشگاه سهروردی

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۸۸۷۵۶۳۲۲
 • وبسایت: sohrmri.ir

آزمایشگاه ایران وقرپور

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۹۱۲۰۹۲۹۱۹۵
 • وبسایت: drvaghardoost.ir

آزمایشگاه صوفیا

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۲۲۰۳۹۸۰۰
 • وبسایت: sophiapathobiologylab.ir

بامد مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی