تمدید اعتبار کلیه پروانه های بهره برداری موسسات پزشکی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹

معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به روسای دانشگاه های علوم پزشکی:

 اعتبار کلیه پروانه های بهره برداری و مسئول فنی نیازمند تمدید موسسات پزشکی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ تمدید می شود


دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور گفت: نظر به شیوع بیماری کرونا و لزوم کاهش رفت و آمد و مراجعات به ادارات دولتی، اعتبار کلیه پروانه های بهره برداری و مسئول فنی نیازمند تمدید موسسات پزشکی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ تمدید می شود.

به گزارش وبدا، متن این نامه به شرح زیر است:

رییس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …
موضوع: تمدید اعتبار کلیه پروانه های موسسات پزشکی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹


    نظر به شیوع بیماری کرونا و لزوم کاهش رفت و آمد و مراجعات به ادارات دولتی، بدینوسیله به استحضار می رساند اعتبار کلیه پروانه های بهره برداری و مسئول فنی نیازمند تمدید موسسات پزشکی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ تمدید می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید درخصوص اطلاع رسانی به کلیه موسسات پزشکی و سازمان های بیمه گر اقدام لازم انجام پذیرد.

بامد، مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت

One thought on “تمدید اعتبار کلیه پروانه های بهره برداری موسسات پزشکی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *