آزمایشگاه پاتوبیولوژی در تهران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

این اصطلاح کمتر به کار می رود اما بطور کلی به آزمایشگاهی گفته می‌شود که می‌تواند بررسی‌های پاتولوژی را انجام دهد؛ یعنی نمونه هایی که از بافت بدن برای آزمایشگاه ارسال می‌شود توسط متخصص پاتولوژی مشاهده و خوانده و گزارش می‌شوند و هم می‌تواند سایر آزمایشات طبی نظیر بیوشیمی و… را انجام دهند.


در اینجا ما لیست بهترین آزمایشگاه پاتوبیولوژی تهران را جمع آوری کردیم:


آزمایشگاه پاتوبیولوژی توانا

 • فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی در سعادت آباد
 • تلفن: ۸۸۰۹۹۹۵۰ (۰۲۱)
 • آدرس: تهران،سعادت آباد،کوچه۲۵(قره تپه ای) پلاک ۱ واحد ۱
 • وبسایت: labtavana.ir

آزمایشگاه مایسا

 • فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۴۱۱۵۳ (۰۲۱)
 • آدرس: بلوار سعادت آباد نبش خیابان ۲۷ – پلاک ۲۴
 • وبسایت: maysa-lab.com

آزمایشگاه قلهک

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۲۲۶۰۰۴۱۳ -۲۲۶۱۰۵۱۳- ۲۲۶۱۰۶۱۳
 • وبسایت: gholhak-lab.com

آزمایشگاه پارس طب

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۴۲- ۸۸۶۴۸۱۳۷
 • وبسایت: parsteblab.com

آزمایشگاه آرامش

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۲۲۱۳۹۰۱۶
 • وبسایت: arameshlab.ir

آزمایشگاه پارسه

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۵- ۴۴۲۸۷۶۳۲
 • وبسایت: parsehlab.com

آزمایشگاه سپند

 • فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۲۲۸۰۲۰۲۰
 • وبسایت: sepandlab.net

لیست بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تهران


آزمایشگاه شفق

 • فعالیت: آزمایشگاه پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۸۸۴۵۴۰۲۵
 • وبسایت: shafaghlab.com

آزمایشگاه ایران درمان

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۹۱۲۶۱۹۴۱۳۹
 • وبسایت: irandarman.com

آزمایشگاه پژوهش

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۴۴۶۷۱۰۱۸
 • وبسایت: pajouheshlab.com

آزمایشگاه ایثار

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۲۲۳۷۱۴۷۴
 • وبسایت:isarlab.ir

آزمایشگاه سهروردی

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۸۸۷۵۶۳۲۲
 • وبسایت: sohrmri.ir

آزمایشگاه ایران وقرپور

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۹۱۲۰۹۲۹۱۹۵
 • وبسایت: drvaghardoost.ir

آزمایشگاه صوفیا

 • فعالیت: آزمایشگاهِ پاتوبیولوژی
 • تلفن: ۲۲۰۳۹۸۰۰
 • وبسایت: sophiapathobiologylab.ir

بامد مرجع تخصصی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی